Nasıl yardımcı olabiliriz?

Осъществяване на производственото съоръжение кошерно допустимо


Ако в системата се използват некашерни вещества, цялата система трябва да бъде добре почистена под наблюдението на отговорния равин. Методите и химикалите, които трябва да се използват за почистване, са както следва; почистващи продукти като разтвор на натриев хидроксид с помощта на вряща гореща вода / пара.

Какво е необходимо, за да се получи кошерно сертифициране?

а. Списък на всички компоненти и доставчици

б. Всички съставки трябва да бъдат сертифицирани по кошер.

c. Отговорният одитор трябва да посети производственото съоръжение.

Кой е упълномощен да издава кошерно удостоверение?

Това е главният рабинат на Израел (ГЛАВЕН РАВИНАТ НА ИЗРАИЛ), който е признат за най-големия равински орган в страната от израелските закони и има единна юрисдикция по всички въпроси, свързани с Кошер сертифицирането. Списъкът, който определя компаниите и равините, упълномощени да извършват одит на кошер и да издават кошерни сертификати, е изготвен от ГЛАВЕН РАБИНАТ НА ИЗРАИЛ. Можете да намерите списъка в приложението. ПРИЛОЖЕНИЕ1 (ГЛАВЕН РАВИНАТ НА ИЗРАЕЛ).