Üretim Tesisini Kosher için Uygun Hale Getirmek

 

Sistemde kosher olmayan maddeler kullanılmışsa, sorumlu hahamın gözetimi altında tüm sistem iyice temizlemiş olması gerekir. Temizlik için kullanılması gereken yöntem ve kimyasallar şu şekildedir; kaynar sıcak su / buhar kullanarak, sodyum hidroksit çözeltisi gibi temizlik ürünleri.

 

Koşer sertifikası almak için ne gereklidir?

a. Tüm bileşenlerin ve tedarikçilerin listesi

b. Tüm içerik maddelerinin Kosher sertifikası olmalıdır.

c. Sorumlu denetçi üretim tesisini ziyaret etmeli.

 

Kosher Sertifikası vermeye kim yetkilidir?

İsrail yasaları tarafından ülkenin en büyük hahamlık otoritesi olarak tanınan İsrail Hahambaşılığı'dır (CHIEF RABBINATE OF ISRAEL) ve Kosher Sertifikasyonu ile ilgili tüm konularda tek yetki alanına sahiptir. Kosher denetimleri yapmaya ve Kosher Belgesi tanzim etmeye yetkili firma ve hahamları belirleyen liste CHIEF RABBINATE OF ISRAEL tarafından düzenlenmektedir. Listeye ek'ten ulaşabilirsiniz. EK1(CHIEF RABBINATE OF ISRAEL).