Kosher Nedir?

Kosher Nedir?

"Kosher" kelimesi, saf, uygun veya tüketime uygun anlamına gelen İbranice "kaşér" kökünden türetilmiştir.

Koşer beslenme düzeninin temelini oluşturan yasalara topluca kaşrut denir ve Yahudi kutsal metinler kitabı Tevrat'ta bulunur. Bu yasaların pratik uygulaması için talimatlar sözlü geleneklerden aktarılır.

Koşer beslenme kuralları kapsamlıdır ve yalnızca hangi gıdalara izin verildiğini veya yasaklandığını özetlemekle kalmayıp aynı zamanda izin verilen gıdaların tüketimden önce nasıl üretilmesi, işlenmesi ve hazırlanması gerektiğini de belirlenmesini sağlar.