Nasıl yardımcı olabiliriz?
Kosher Nedir?

Kosher Nedir?

"Kosher" kelimesi saf, uygun veya tüketime uygun anlamına gelen İbranice "kaşér" kökünden türetilmiştir.

Kosher (Koşer), beslenme düzeninin temelini oluşturan yasaların tamamına Kaşrut adı verilmektedir. Kaşrut yasaları Yahudiliğin kutsal kitabı olan Tevrat'ta yer almaktadır. Bu yasaların pratikte uygulanması için oluşturulan talimatlar sözlü geleneklerden aktarılmaktadır.

Koşer beslenme kurallarının kapsamı çok geniş olmakla beraber sadece hangi gıdaların helal olarak tüketilmesine izin verildiği veya yasaklandığını özetlemekle kalmayıp aynı zamanda izin verilen gıdaların tüketimden önce nasıl üretilmesi, işlenmesi ve hazırlanması gerektiğinin de belirlenmesini sağlamaktadır.